InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Bespovratna sredstva

Kako ostvariti bespovratna sredstva za razvoj poslovanja?

Bespovratna sredstva za obrtnike, poduzetnike i poljoprivrednike dodjeljuju se iz EU fondova, ali i drugih izvora,  kako bi se korisnicima olakšalo poslovanje a istovremeno ostvarili zajednički ciljevi i korist za širu zajednicu. Uz EU fondove, potpore za razvoj poslovanja dodjeljuju se iz proračuna jedinica lokalne i područne uprave i samouprave te iz državnog proračuna. 

Više:

Osim za obrtnike i poduzetnike iz raznih sektora (turizam, proizvodnja, usluge, ICT), bespovratne potpore iz EU fondova po istim se principima dodjeljuju  i za neprofitne udruge, institucije u kulturi i umjetnostii, općine i gradove pa i za državna tijela.

Tko i zašto dodjeljuje bespovratna sredstva?

Razlikuju se bespovratna sredstva (grantovi, darovnice) iz privatnih i javnih izvora.

Bespovratna sredstva iz privatnih izvora podrazumijevaju financijske potpore koje poduzeća i drugi privatni subjekti dodjeljuju drugim poduzećima za njihov rast i razvoj. Potpore se često dodjeljuju za nabavu opreme za proizvodnju, informatičke opreme, nabavu ili razvoj informatičkih programa, istraživanje i razvoj i dr.   Osim financijskih potpora privatna poduzeća često pružaju i potpore u obliku mentorstva.

Bespovratna sredstva iz javnih izvora, bilo da se radi o potporama za poljoprivrednike, obrtnike ili poduzetnike, čine zapravo državne potpore. U širem smislu državne potpore su sve bespovratne potpore javnih sredstava, ali i povratna sredstva (krediti) iz javnih izvora bilo da se dodjeljuju bilo iz sredstava jedinica lokalnih ili područnih samouprava, državnog proračuna ili iz EU fondova.

Povratna sredstva koja se smatraju državnim potporama su povoljni krediti za poduzetnike, obrtnike ili poljoprivrednike, s povoljnim uvjetima i niskim kamatnim stopama. Državne potpore u ovom obliku pomoći sadržane su u razlici od spomenute niske kamatne stope do realne, tržišne kamatne stope, koja se razlika, dakle, financira iz javnih sredstava, a poduzetniku se bespovratno plaća.

Bespovratna sredstva iz javnih izvora se također najčešće dodjeljuju za kupnju opreme za proizvodnju, informatičke opreme, nabavu ili razvoj informatičkih programa, istraživanje i razvoj, za gradnju, adaptaciju ili opremanje objekata (proizvodnih pogona, objekata za turizam i sl.), za plaće djelatnika koji su angažirani u provedbi projekta…

Svaka potpora, u vidu bespovratnih financijskih sredstava, sufinancirane kamatne stope na kredite, u vidu mentorstva i dr., u principu se dodjeljuje kako bi se lakše ostvarili zajednički ciljevi korisnika (poduzetnika, obrtnika, poljoprivrednika…) i davatelja sredstava.

Na pojednostavljenom primjeru, ako je cilj Europske unije kohezija i jednaka razvijenost svih njenih dijelova, putem Europskih fondova financijski se pomaže razvoj privatnih poduzeća jer će taj razvoj doprinijeti razvoju lokacije na kojem poduzeće posluje (viša tehnološka razina poslovanja, ponuda novih ili boljih proizvoda/usluga na lokaciji, veće zapošljavanje…)

Kako se dodjeljuju bespovratna sredstva?

Bespovratna sredstva u pravilu se dodjeljuju putem natječaja – javnih poziva. Natječaj za bespovratne potpore sadrži uvjete koje moraju ispuniti poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici i drugi potencijalni prijavitelji, uvjete pod kojima se troškovi mogu nadoknaditi iz potpore, obveze koje se moraju ispuniti nakon dobivanja potpore i sve druge detalje za prijavu.

Natječaji za bespovratna sredstva propisuju i svu potrebnu prijavnu dokumentaciju, proceduru provođenja natječaja, sustav bodovanja prijava, principe odluke o tome koji će projekt dobiti bespovratna sredstva i sve ostale detalje dodjele sredstava.

Na poveznicama pročitajte više informacija o aktualnim natječajima: Bspovratna sredstva za poduzetnike i obrtnike    Bespovratna sredstva za poljoprivrednike.

%d blogeri kao ovaj: