Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2017. godinu

Status: Zatvoren

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 31. srpnja 2017.godine otvoreni Javni poziv za projekt “Naukovanje za obrtnička zanimanja za 2017. godinu”.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

 • neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima
 • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Iznosi potpore

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 5.000.000,00 kuna
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.Intenzitet potpore je:- do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja,– do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).
 • Prijava
 • Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2017. godine na adresu:MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA„Prijava na Otvoreni javni poziv –Naukovanje za obrtnička zanimanja“Ulica grada Vukovara 7810000 ZAGREB.

Prihvatljivi korisnici

Korisnik potpore male vrijednosti je mikro, malo i srednje poduzeće (isključivo obrt, trgovačko
društvo, zadruga i ustanova), koji ima  poslovni nastan u Republici Hrvatskoj u trenutku podnošenja Prijave, a koji izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se
obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz
Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj
42/08).

Prihvatljivi troškovi

troškovi vezane uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju
učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu
obrazovanja (JMO) za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom
praktične nastave i vježbi naukovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim
uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14)

naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II
plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora
realizirati u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina-630 sati i III godina-640
sati). Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata
rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi sa brojem sati koje učenik mora realizirati
sukladno nastavnom planu i programu u određenoj godini. Visina bruto II plaće za vlasnika
obrta utvrđuje se sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna
osiguranja za 2017. god. („Narodne novine“ broj 2/2017).

Iznosi potpore

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 5.000.000,00 kuna
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.Intenzitet potpore je:- do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja,– do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).
 • Prijava
 • Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2017. godine na adresu:MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA„Prijava na Otvoreni javni poziv –Naukovanje za obrtnička zanimanja“Ulica grada Vukovara 7810000 ZAGREB.
   1. g. otvoren je i javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima.