Institucionalni okvir za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Zakonski propisi

Uredbe

Novo Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH 

Regulation (EU) No 1303/2013 of The European Parliament and of The Council
Regulation (EU) No 1305/2013 of The European Parliament and of The Council
Regulation (EU) No 1310/2013 of the European Parliament and of The Council
Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 of The European Parliament and of The Council 
Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014
Commission delegated Regulation  (EU) No 907/2014
Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of The Council
Commission Implementing Regulation (EU) No 809/2014
Commission Implementing Regulation (EU) No 834/2014

 

Pravilnici

Pravilnici o prihvatljivosti izdataka za  Programsko razdoblje 2014. – 2020.

Ostalo

 

Upute za korisnike sredstava – informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014. – 2020.

Evaluacije / vrednovanja

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti