Lakši početak uz zajmove s kamatama već od 0,5 posto

HAMAG BICRO  provodi Programe ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) zajmova, namijenjene malim poduzetnicima,  uz povoljnije uvjete financiranja – smanjenje kamatne stope i sredstava osiguranja. Financijska sredstva su osigurana iz ESIF.

Provode se tri programa kreditiranja: Program mikro investicijskih zajmova, mikro zajmova za obrtna sredstva te malih zajmova

Uz dokumentaciju za kredit predaje se i poslovni plan izrađen po propisanoj metodologiji. Ukoliko Vam je potrebna pomoć za izradu poslovnog plana, obratite nam se s povjerenjem i zatražite neobvezujuću ponudu. U nastavku pročitajte detalje Programa ESIF zajmova.

Cilj programa

Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu:
– osnivanja obrta i trgovačkih društava;
– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
– samozapošljavanja;
– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

Namjena kredita

Provode se tri varijante Programa: Program mikro investicijskih zajmova, program mikro zajmova za obrtna sredstva te Program malih zajmova.

Namjena kredita kod mikro investicijskih zajmova i malih zajmova: Sredstva iz kredita se mogu iskoristiti osnovna sredstva i dio (d o30% iznosa) za trajna obrtna sredstva. Stalna sredstva za koja se može iskoristiti zajam su:   materijalna imovina (Osnivačka ulaganja, zemljište, građevinske objekte, opremu i uređaje) te nematerijalnu imovinu (razvoj proizvoda ili usluga, patente, licence, koncesije, autorska prava, franšize).

Namjena kredita kod mikro zajmova za obrtna sredstva: Trajna obrtna sredstva i to: pripremu proizvodnje sirovine i materijal, ostale proizvodne troškove,  troškove zaposlenih,  novo zapošljavanje,  zakup poslovnog prostora,  režijske troškove,  opće troškove.

Tko može biti korisnik kredita?

Kredit mogu zatražiti subjekti malog gospodarstva uključujući i fizičke osobe koje još nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. U tom slučaju fizičke osobe dužne su registrirati poslovni subjekt do trenutka isplate kredita i sklapanja ugovora.

Iznosi i otplata kredita

Mikro investicijski zajmovi

 • Iznos od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
  Najviši iznos mikro investicijskog zajma je u kunskoj protuvrijednosti podnošenja zahtjeva.
  Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček
  Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Mikro zajmovi za obrtna sredstva 

 • Iznos od  1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
 • Rok otplate od 1 godine do 3 godina uključujući poček
 • Poček do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Mali zajmovi

 • Iznos od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR  u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.
 • Rok otplate od 1 godine do 10 godina uključujući poček
 • Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama

Kolike su kamate i kako se određuju?

Kamate se određuju u visini od 0,5% do 1,5%, a što ovisi o mjestu ulaganja, odnosno pripadnosti tog mjesta određenom razredu indexa razvijenosti i to:

 • III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 1,5%

(III skupina: Zadarska, Dubrovačko-neretvanska, Zagrebačka; IV skupina: Primorsko-goranska, Istarska županija i Grad Zagreb)

 • II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 1,0%

(Šibensko-kninska, Varaždinska, Splitsko-dalmatinska županija)

 • I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija 0,5%

(Virovitičko-podravska Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Karlovačka, Ličko-senjska, Međimurska, Krapinsko-zagorska županija)

Instrumenti osiguranja

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmu HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice  korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Dokumentacija
Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
A. U izvorniku:
 Standardizirani obrazac zahtjeva za zajam (obrazac dostupan na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a);
 Izjave o korištenim potporama (obrazac dostupan na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a);
 Skupna izjava (obrazac dostupan na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICROa);
 Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga

B. U preslici:
 Poslovni plan;
 Ponude/predračune/troškovnike/ugovore o kupoprodaji i sl. sukladno strukturi ulaganja navedenoj u zahtjevu za zajam i poslovnom planu;
 Dokumentaciju o legalitetu građenja;
 Pisma namjere, (pred)ugovore o poslovnoj suradnji, (pred)ugovore o otkupu proizvoda i sl.;

Uz dokumentaciju za kredit predaje se i poslovni plan izrađen po propisanoj metodologiji. Ukoliko Vam je potrebna pomoć za izradu poslovnog plana, obratite nam se s povjerenjem i zatražite neobvezujuću ponudu. 

 

Oglasi